Sede_2017_15

2017.gada 9.oktobra domes ārkārtas sēdē Nr. 15

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.k

Lēmuma

numurs

Darba kārtības un pieņemtā lēmuma nosaukums

Piezīmes

1.

346

Par Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas sadali Ilūkstes novada izglītības iestādēm, iestāžu vadītāju  darba likmes paaugstināšanu.

Lēmums

 Skip to content