Sede_2017_13

2017.gada 4. septembrī ārkārtas domes sēdē Nr. 13

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

 

Nr.

p.k

Lēmuma

numurs

Darba kārtības un pieņemtā lēmuma nosaukums

Piezīmes

1. 297 Par ilgtermiņa aizņēmuma pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanu projektam “Ilūkstes novada jauniešu radošais kvartāls”. Lēmums
2. 298 Par ilgtermiņa aizņēmuma pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanu projektam “Ģimenes ieleja” jeb “Family valley”. Lēmums


Skip to content