Sede_2017_4

2017. gada 10. marta ārkārtas domes sēdē Nr 4

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs

               Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums

Piezīmes

 1.

88

Par piedalīšanos Latvijas vides aizsardzības fonda atklātajā projektu konkursā ar Sēlijas novadu apvienības pašvaldību kopprojektu “Sēlijas dabas vērtības nākotnei”.

Lēmums

 2.

89

Par papildus finansējuma piešķiršanu.

Lēmums

 3.

90

Par   domes priekšsēdētāja S.Rāznas atsaukšanu no atvaļinājuma

LēmumsSkip to content