Sede_2016_13

 2016.gada 29. septembrī ārkārtas domes sēdē Nr 13

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.k.

Lēmuma

numurs

                                       Lēmuma projekts Piezīmes
1.
   –
Par Ilūkstes novada domes priekšsēdētāja Stefana Rāznas atbrīvošanu no amata.
Ar 5 balsīm par, pret – 9 , atturas -1,
lēmuma projekts noraidīts
2.
   –
Par Ilūkstes novada domes priekšsēdētāja vietnieka Maigura Krievāna atbrīvošanu no amata.
Ar 5 balsīm par, pret – 9 atturas – nav, balsošanā nepiedalās -1,
lēmuma projekts noraidīts


Skip to content