Sede_2016_11

 2016.gada 31. augustā ārkārtas domes sēdē Nr 11

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.k

Lēmuma

numurs

                 Darba kārtības un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
 1. 355

Par atļauju amatu savienošanai Ilonai Linartei-Ružai

Lēmums
 2. 356

Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Stefanam Rāznam

Lēmums


Skip to content