Sede_2016_3a

2016.gada 15. februāra ārkārtas domes sēdē Nr.3

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Nr. p. k. Lēmuma Nr. Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 37 Par grozījumiem 29.01.2015. domes lēmumā Nr.41 „Par Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanu”. Lēmums
2. 38 Par Ilūkstes novada pašvaldības 2016.gada budžeta apstiprināšanu.

Saistošie noteikumi

PielikumiSkip to content