Sede_2016_01

2016.gada 14.janvāra ārkārtas domes sēdē Nr. 1

izskatītais jautājums un pieņemtais lēmums

Nr.

p/k

Lēmuma numurs Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 1. Par Ilūkstes novada kultūras centra direktora A. Ķ. 2016.gada 7.janvāra sūdzības izskatīšanu. Lēmums (AA)


Skip to content