Sede_2015_18

2015.gada 10.augusta ārkārtas domes sēdē Nr.18

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Nr.

p.k

Lēmuma numurs                                        Lēmuma projekts Piezīmes
1.

329

Par IZM mērķdotācijas sadali Ilūkstes novada izglītības iestādēm, iestāžu vadītāju un pedagogu darba likmes paaugstināšanu

Lēmums
2. 330

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Ilūkstes pilsētas siltumstacijas atjaunošanas darbiem.

Lēmums


Skip to content