Sede_2015_12

2015.gada 18.jūnija ārkārtas domes sēdē Nr.12

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi 

Nr.

p.k

Lēmuma numurs

Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums

Piezīmes

1.

251

Par ilgtermiņa aizņēmuma ņemšanu Ilūkstes pilsētas stadiona būvprojekta izstrādei, autoruzraudzībai un būvniecībai 2015.gadā.

Lēmums

2.

252

Par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Ilūkstes novada pašvaldībā.

LēmumsSkip to content