Sede_2012_2

2012.gada 10.februāra ārkārtas domes sēdē Nr.2

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Nr.

p.k.

Lēmuma

numurs

Izskatītā jautājuma un lēmuma nosaukums

Piezīmes

1. 

48

Par saistošo noteikumu Nr.1-b/2012 ‘’Par Ilūkstes novada pašvaldības 2012.gada budžetu’’ apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

Pielikumi

2.

49

Par valsts autoceļu fonda piešķirto līdzekļu sadali 2012.gadam.

Lēmums

Pielikums

        
          Domes sēžu protokoli


Skip to content