Sede_2012_7

2012.gada 7. jūnija ārkārtas domes sēdē Nr.7

 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

                                                 

Nr.

p.k.

Lēmuma

numurs

Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma numurs

Piezīmes

1. 

282

Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu Sporta ielā 5, Ilūkstē.

Lēmums

2. 

283

Par pašvaldības zemes iznomāšanu SIA ‘’Ilūkstes siltums’’ Jēkabpils ielā 16, Ilūkstē.

Lēmums

3. 

284

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu.

Lēmums

4. 

285

Par komunālo maksājumu parāda dzēšanu.

Lēmums

5. 

286

Par pašvaldības zemes iznomāšanu biedrībai ‘’ Latvijas Politiski represēto apvienība’’  Raiņa ielā 35, Ilūkstes pilsētā.

Lēmums

            
             Domes sēžu protokoli

   Skip to content