Sede_2012_10

2012.gada 21.augusta ārkārtas domes sēdē Nr.10

izskatītais jautājums un pieņemtais lēmums  

 

Nr.

p.k.

Lēmuma

numurs

           Izskatītais jautājums un pieņemtais lēmums

Piezīmes

 

358

Par papildus finansējuma piešķiršanu Latvijas Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos”,  īstenošanai.

Lēmums

              
           Domes sēžu protokoli


Skip to content