Sede_2012_17

2012. gada 27. decembra ārkārtas sēdē Nr.17

 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs

               Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums

Piezīmes

 1.

 567

Par projekta „Ilūkstes novada vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācija” īstenošanu.

Lēmums

 

 

    

    

                 Domes sēžu protokoliSkip to content