Sede_2013_02

2013.gada 19. februāra ārkārtas domes sēdē Nr.2 

 izskatītais jautājums un pieņemtais lēmums

 

Nr.

p.k

Lēmuma numurs

    Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums

Piezīmes

1.

49

Par grozījumu 25.10.2012. domes lēmumā Nr.467 „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļiem līdzfinansētā projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Ilūkstes 1. vidusskolas galvenajā ēkā” ieviešanu un līdzfinansējuma piešķiršanu”

Lēmums

 

   

   

                  Domes sēžu protokoliSkip to content