Sede_2013_04

2013.gada 22. marta domes ārkārtas sēdē Nr.4 

 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Nr.p.k

Lēmuma

numurs

 Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums

Piezīmes

1.                   

100

 

Par grozījumiem 12.09.2012. domes lēmumā Nr.404 „Par pamatlīdzekļu pārņemšanu pašvaldības bilancē un pamatkapitāla samazināšanu SIA „ORNAMENTS””.

LēmumsSkip to content