Sede_2013_06

2013.gada 5. aprīļa domes ārkārtas sēdē Nr.6 

 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Nr.p.k

Lēmuma

numurs

 Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums

Piezīmes

1.                 

139

 

Par Andreja Vēvera iecelšanu par Raudas speciālās internātpamatskolas bērniem bāreņiem direktoru.

Lēmums

2.                 

140

Par grozījumu Raudas speciālās internātpamatskolas bērniem bāreņiem 23.07.2009. nolikumā (reģ.Nr.2/2009).

Lēmums

3.                 

141

Par Ilūkstes novada attīstības programmas 2013. – 2019.gadam 1.redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai.

Lēmums

4.                 

142

Par Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2030.gadam 1.redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai.

LēmumsSkip to content