Sede_2013_13

2013.gada 19.jūnija domes sēdē Nr.13

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Nr.

p.k

Lēmuma numurs

   Darba kārtības un pieņemtā lēmuma nosaukums                                     

Piezīmes

1.

307

Par Ilūkstes novada domes priekšsēdētāja ievēlēšanu

Lēmums

 

2.

308

Par Ilūkstes novada domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu

Lēmums

3.

309

Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Stafanam Rāznam

Lēmums

 Skip to content