Sede_2013_21

2013.gada 8.novembra ārkārtas domes sēdē

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

  

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs

            Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums          

Piezīmes

1.

478

Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu ‘’Dobītes’’, Eglaines pagastā.

Lēmums   

2.

479

Par zemes piešķiršanu nomā biedrībai ‘’Jauniešu brīvdienu centrs’’ Bebrenes pagastā.

LēmumsSkip to content