Sede_2014_06

2014.gada 20.maija ārkārtas domes sēdē Nr.6

izskatīto jautājumu un pieņemto lēmumu saraksts

 

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs

Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums

Piezīmes

1.

254

Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Stefanam Rāznam

LēmumsSkip to content