Sede_2014_10

2014.gada 6.augusta ārkārtas domes sēdē Nr.10

      izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Nr. p.k.

Lēmuma numurs

    Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums

Piezīmes

 1.

416

Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu R.L. sakarā ar bērna piedzimšanu

Lēmums (AA)Skip to content