Sede_2014_14

2014.gada 13.oktobra ārkārtas domes sēdē Nr.14

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Nr.

p.k

Lēmuma numurs

Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums

Piezīmes

1.

468

Par grozījumiem 26.06.2014.lēmumā Nr.380 „Par ilgtermiņa aizņēmumu Ilūkstes novada sporta skolas stadiona rekonstrukcijai un Ilūkstes novada sporta un atpūtas centra būvniecībai Ilūkstē”

LēmumsSkip to content