Sede_2014_15

2014.gada 24.oktobrī ārkārtas domes sēdē Nr.15

izskatīto jautājumu un pieņemto lēmumu saraksts

 

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs

Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums

Piezīmes

1.

469

Par galvojuma sniegšanu aizņēmuma ņemšanai pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Ornaments”

Lēmums

2.

470

Par Eglaines pagasta pārvaldes un Šēderes pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā

Lēmums

3.

471

Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Stefanam Rāznam

LēmumsSkip to content