Sede_2015_01

2015.gada 9.janvārī ārkārtas domes sēdē Nr.1

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi 

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs

 Izskatīto jautājumu un pieņemto lēmumu nosaukums                                    

Piezīmes

 1.

1.

Par grozījumiem 26.06.2014. lēmumā Nr.380 ‘’Par ilgtermiņa aizņēmumu Ilūkstes novada sporta skolas stadiona rekonstrukcijai un Ilūkstes novada sporta un atpūtas centra būvniecībai Ilūkstē’’.

Lēmums

 2.

2.

Par galvojuma sniegšanu aizņēmuma ņemšanai pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA ‘’ORNAMENTS’’.

LēmumsSkip to content