Sede_2015_05

2015.gada 18.marta ārkārtas domes sēdē Nr. 5

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs

Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums

 

1.

99

Par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ilūkstes pilsētas ielu apgaismojuma infrastruktūrā” īstenošanu

LēmumsSkip to content