Sede_2015_07

2015.gada 7.aprīlī  ārkārtas domes sēdē Nr. 7

izskatītie jautājumi  un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs

 Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums

Piezīmes 

1.

150

Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latgales Laiks” valsts kapitāla daļām.

PiezīmeSkip to content