Sede_2015_08

2015.gada 10.aprīlī  ārkārtas domes sēdē Nr. 8

izskatītie jautājumi  un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs

 Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums

Piezīmes 

1.

151

Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latgales Laiks” valsts kapitāla daļām

LēmumsSkip to content