4. klašu skolēni pārstāvēja novadu kombinēta satura olimpiādē Līvānos

4. klašu skolēni pārstāvēja novadu kombinēta satura olimpiādē Līvānos

     12.aprīlis septiņiem Ilūkstes novada 4.klašu skolēniem bija nozīmīgs un atbildīgs, jo viņi pārstāvēja savu novadu kombinēta satura olimpiādē Līvānos.

       Bērni rādīja savas zināšanas latviešu valodā, dabaszinībās un sociālajās zinībās. Darbā bija jāveido reklāma kādam kultūrvēsturiskam objektam savā novadā, jāpārzina dažādi apskates objekti un pilsētas Latvijas robežās,  jāorientējas kartē un jāzina latviešu gadskārtu svētku nosaukumus.

     Kate Seile no Ilūkstes Raiņa vidusskolas un Aivis Vucens no Bebrenes VP saņēma 3. pakāpes diplomus, Elvis Valpēteris  un Raivis Kraševskis no Ilūkstes Raiņa vidusskolas saņēma Atzinības rakstus, bet Estere Fjodorova, Sabīne Vansoviča un Elza Ušascka no Ilūkstes Raiņa vidusskolas saņēma Pateicības rakstus par piedalīšanos. Skolēni veiksmīgi varēja startēt olimpiādē, jo tos sagatavoja zinoši skolotāji. Pateicība skolotājām Anitai Naļivaiko, Mārītei Balodei, Martai Vanagai un Sarmītei Isodai!

Ilūkstes novada sākumskolas jomas koordinatore

Mairita Rimoviča


4. klašu skolēni pārstāvēja novadu kombinēta satura olimpiādē Līvānos
4. klašu skolēni pārstāvēja novadu kombinēta satura olimpiādē Līvānos
4. klašu skolēni pārstāvēja novadu kombinēta satura olimpiādē Līvānos
4. klašu skolēni pārstāvēja novadu kombinēta satura olimpiādē Līvānos
4. klašu skolēni pārstāvēja novadu kombinēta satura olimpiādē Līvānos
4. klašu skolēni pārstāvēja novadu kombinēta satura olimpiādē Līvānos
4. klašu skolēni pārstāvēja novadu kombinēta satura olimpiādē Līvānos