Ilūkstes novada pašvaldība īsteno projektu „Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”

Ilūkstes novada pašvaldība īsteno projektu „Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”

 

***No 2016. gada 18. aprīļa Ilūkstes novada pašvaldība ir iesaistījusies Labklājības ministrijas ar ESF atbalstu īstenotajā projektā „Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” (Nr. 9.2.1.1/15/I/001). Projekta mērķa grupa ir pašvaldību sociālo dienestu un pašvaldību izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālisti.

***Galvenās aktivitātes, kurās iesaistījušies Ilūkstes novada pašvaldības iestāžu sociālie darbinieki, ir:

  • profesionālās kompetences pilnveides (apmācību) un supervīziju nodrošināšana;
  • līdzdalība pilotprojektā metodiku izstrādē pašvaldību sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem darbam ar klientu mērķa grupām, kas ietver sociālo darbinieku apmācības un metodiku adaptēšanu Ilūkstes novada Sociālā dienesta ikdienas darbā:
  • no 01.10.2018. līdz 29.03.2019. – dalība metodikas izstrādē darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem;
  • no 01.10.2019. līdz 31.03.2020. – dalība metodikas izstrādē sociālajam darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām.

***Pilotprojekta mērķis ir paaugstināt pašvaldības sociālo dienestu darba efektivitāti un pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitāti.