29. jūnijā svinēsim Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētkus „Sēlija rotā”!

29. jūnijā svinēsim Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētkus „Sēlija rotā”!

***Daugava, Latvijas lielākā un varenākā upe, veido dabisku robežu ap Sēlijas krāšņajiem novadiem un tajā pašā laikā vieno visus sēļus. Tā katru gadu Sēlijas ļaudis pulcējas kopā, lai parādītu savu spēku dziesmā, dejā un mūzikā… Lai sēļi plūstu vienotā gaismas upē!

 

***29. jūnijā Jēkabpils novada Ābeļu pagasta estrādē, gleznainā vietā pie Daugavas krasta, svinēsim nu jau 7. Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētkus „Sēlija rotā”.

***Svinības sāksies jau plkst. 14.00 pie Ābeļu pamatskolas, kur norisināsies Sēlijas novadu apvienības Mākslinieku plenērs un Sēlijas mākslinieku gleznu izstāde. Vienlaikus plkst. 14.00 Ābeļu pagasta „Jaunzemju” mājās tiks godināts novadnieks – rakstnieks Jānis Akuraters ar piemiņas mirkli „Tur zinu tevi, zeme senā”. Plkst. 15.00 pie Ābeļu skolas – amatnieku un mājražotāju tirgus atklāšana. No plkst. 15.00 stadionā pie Ābeļu skolas Sēlijas novadu apvienības amatierkolektīvi un viesi no Lietuvas uzstāsies ar dažādām radošajām programmām. Plkst. 19.15 pūtēju orķestri aicinās uz Dižkoncertu Ābeļu pagasta brīvdabas estrādē pie Daugavas. Plkst. 20.00 svētku gājiens un Dižkoncerts „Sēlija rotā Daugavas krastus”. Koncertā piedalās Sēlijas novadu un pilsētu amatierkolektīvi, viesu kolektīvi no Lietuvas, instrumentālā grupa no Rīgas, soliste Ieva Akuratere. Pasākuma vadītājs – Māris Grigalis; koru virsdiriģente – Agita Ikauniece-Rimšēviča, Jēkabpils apriņķa deju kolektīvu virsvadītāja – Elita Treilone, Ilūkstes novada deju kolektīvu virsvadītāja – Aija Daugele, Jaunjelgavas un Neretas novadu deju kolektīvu virsvadītājas – Gunita Krievāne un Inita Kalniņa, pūtēju orķestru virsvadītājs – Harijs Zdanovskis, folkloras kopu mākslinieciskā vadītāja – Aīda Bikauniece. Svētku režisors Kārlis Lišmanis. Uzreiz pēc Dižkoncerta baudīsim svētku dāvanu „Daugavas ūdeņos rotājos”, bet uzreiz pēc tam, no aptuveni plkst. 23.30 svētku zaļumballe kopā ar kapelu „Kreicburgas ziķeri”.

***Ieeja svētku pasākumos – BEZ MAKSAS.

***Svētkus organizē, atbalsta un piedalās Jēkabpils novada pašvaldība, atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds, Zemgales Plānošanas reģions un AS „Latvijas Valsts meži”, atbalsta un piedalās Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Krustpils, Neretas, Salas un Viesītes novadu pašvaldības.

 

***Pasākuma laikā var tikt veikta fotografēšana un filmēšana. Materiāli informatīvos nolūkos var tikt publicēti plašsaziņas līdzekļos, svētku dalībnieku pašvaldību mājaslapās, informatīvajos izdevumos vai sociālajos tīklos.

 

Jēkabpils novada informācijas
un sabiedrisko attiecību speciālists

Kaspars Sēlis


29. jūnijā svinēsim Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētkus „Sēlija rotā”!
29. jūnijā svinēsim Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētkus „Sēlija rotā”!
29. jūnijā svinēsim Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētkus „Sēlija rotā”!
29. jūnijā svinēsim Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētkus „Sēlija rotā”!
29. jūnijā svinēsim Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētkus „Sēlija rotā”!