28. martā Ilūkstes novadā viesojās zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

28. martā Ilūkstes novadā viesojās zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

     Īsi pirms Lieldienām, 28. martā, vizītē Ilūkstes novadā bija ieradies zemkopības ministrs Jānis Dūklavs kopā ar valsts sekretāra vietnieci Pārslu Rigondu Krieviņu un Lauku atbalsta dienesta direktores vietnieku Ģirtu Krūmiņu. Vizīte notika zīmīgā  laikā, kad esam iegājuši valsts pastāvēšanas simtajā gadā, kad ar gandarījumu varam paraudzīties uz jau paveikto un ar pacilātību domājam par novada attīstību. Lai runātu par lauku nākotni, J. Dūklavs  tikās ar novada uzņēmējiem, zemniekiem,  pašvaldības darbiniekiem un viesojās Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā.

     Nenoliedzami, novada pastāvēšanas pamatakmens ir tā cilvēki – cilvēki, kuri dara, kuri ir tendēti uz tālredzīgu, mērķtiecīgu sava darba veikšanu. Patiesībā dzīve laukos kūsā un veidojas ļoti dinamiski, ko zemkopības ministra vizītes laikā apliecināja novada uzņēmēji, zemnieki, pašvaldības pārstāvji.

     Tikšanās notika Ilūkstē, tās laikā galvenokārt tika runāts par problēmsituācijām un aktuālākajiem jautājumiem lauksaimniecības jomā. Valsts sekretāra vietniece Pārsla Rigonda Krieviņa un Lauku atbalsta dienesta direktores vietnieks Ģirts Krūmiņš informēja par galvenajām izmaiņām, kas šogad skars jomu, piemēram, tika stāstīts par piešķirtajiem papildu līdzekļiem plūdu skartajām teritorijām. Tika vērsta uzmanība arī uz dažādām izmaiņām, kas skar pieteikumu sagatavošanu, lai saņemtu tiešmaksājumus no Eiropas Savienības fondiem. Ministrs uzsvēra, ka tiek turpināts darbs  pie tā, lai samazinātu obligātā iepirkuma komponenti (OIK) ne tikai lielajiem uzņēmumiem, bet arī mazajiem un vidējiem, kā arī mājsaimniecībām. Ministrs ar saviem kolēģiem uzklausīja klātesošo jautājumus, komentārus, ieteikumus un atklāti skaidroja ministrijas nostāju, risinot dažādas situācijas, kā arī kliedēja neskaidrības dažādos jautājumos.

     Runājot par lauku nākotni un attīstību, ir jārunā arī par izglītību, kas novada pašvaldībai vienmēr bijusi prioritāte, un par šiem jautājumiem tiek domāts tālejoši. Lai piesaistītu jauniešus, ļoti nozīmīgi ir sagatavot labus speciālistus tepat, tādēļ vizītes laikā ministrs devās arī uz Bebrenes vispārizglītojošo un profesionālo vidusskolu, kur plānots ieviest jaunu izglītības programmu zirgkopībā, kas gan pamata, gan vidējo izglītību apguvušajiem ļaus apgūt lopkopības tehniķa profesiju ar specializāciju zirgkopībā, līdz ar to Bebrenei kļūstot par pirmo vietu Latvijā, kas piedāvās zirgkopja izglītības programmu. Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas direktore Ērika Šaršune un skolas kolektīvs iepazīstināja ar skolas darbu, sasniegumiem pēdējos gados. Skolas kolektīvs neslēpa arī problēmas ar kurām saskaras, cenšoties ieviest jauno izglītības programmu, un ministru iepazīstināja ar savas skolas nākotnes vīziju. J. Dūklavs ļoti atzinīgi vērtēja skolas darbu un pauda savu atbalstu jaunās programmas ieviešanai.

     Lai arī vizītes laiks bija ierobežots, zemkopības ministram tika nodota svarīga vēsts, neslēpjot ne bažas un rūpes, kas rada nemieru novadā, ne ieceres un sapņus, vēl jo vairāk, J. Dūklavs klātienē varēja redzēt paveiktos darbus, satikt novada ļaudis. Šī vizīte novadā kļuva par vēl vienu spēcinošu notikumu, jo ne vien  deva iespēju paust novada nostāju mums svarīgos jautājumos, bet arī just ministra atbalstu un sapratni, ciešā sadarbībā veicinot lauku attīstību.


28. martā Ilūkstes novadā viesojās zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
28. martā Ilūkstes novadā viesojās zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
28. martā Ilūkstes novadā viesojās zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
28. martā Ilūkstes novadā viesojās zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
28. martā Ilūkstes novadā viesojās zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
28. martā Ilūkstes novadā viesojās zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
28. martā Ilūkstes novadā viesojās zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
28. martā Ilūkstes novadā viesojās zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
28. martā Ilūkstes novadā viesojās zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
28. martā Ilūkstes novadā viesojās zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
28. martā Ilūkstes novadā viesojās zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
28. martā Ilūkstes novadā viesojās zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
28. martā Ilūkstes novadā viesojās zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
28. martā Ilūkstes novadā viesojās zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
28. martā Ilūkstes novadā viesojās zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
28. martā Ilūkstes novadā viesojās zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
28. martā Ilūkstes novadā viesojās zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
28. martā Ilūkstes novadā viesojās zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
28. martā Ilūkstes novadā viesojās zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
28. martā Ilūkstes novadā viesojās zemkopības ministrs Jānis Dūklavs