Skatuves runas konkurss pārtop teātra svētkos

Skatuves runas konkurss pārtop teātra svētkos

***Skatuves runas konkurss, kas norisinājās 6. martā Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrā, pārtapa īstos teātra svētkos, jo katrs tā dalībnieks un skatītājs varēja iejusties aktieru lomās un izspēlēt tās kopā ar Bērnu un jauniešu centra teātra sporta pulciņa „Brīnumdari” dalībniekiem un skolotāju Mairitu Rimoviču.

***Konkursa dalībniekiem bija jāiemācās no galvas un jālasa divi darbi – proza un dzeja, kas tematiski jāsaista ar skolēnu pašidentitāti, ģimeni, novadu. Konkursam pieteicās 18 dalībnieki no novada skolām.

***Konkurss noritēja kā improvizācijas teātris – mazie dejotāji no Bērnu un jauniešu centra deju kolektīva „Resgaļi” dejoja tautas dejas, Gustavs Valpēters no pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” lasīja dzejoli par āzīti, bet teātra sporta pulciņa dalībnieks Mārtiņš Rimša iejutās konkursa vadītāja lomā.

***Tā kā skatuves runa ir cieši saistīta ar teātra mākslu, konkursa žūrijā aicinājām Daugavpils teātra mākslinieces Inesi Ivulāni-Mežali un Maiju Korklišu. Pateicamies māksliniecēm par sadarbību un atbalstu konkursam.

***Ar augstāko pakāpi tika novērtēti un ceļazīmi uz nākamo konkursa kārtu Daugavpilī, kas norisināsies 20. martā, saņēma Vitālijs Radzevičs (Ilūkstes Raiņa vidusskolas 3. klase, skolotājas Veslava Linčika un Mairita Rimoviča), Aivis Vucens (Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas 4. klase, skolotāja Marta Vanaga), Vita Ivanova (Ilūkstes Raiņa vidusskolas 9. klase, skolotāja Mairita Rimoviča) un Anastāsija Mašņuka (Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrs, 12. klase, skolotāja Mairita Rimoviča). 1. pakāpes diplomus saņēma: Elizabete Baltrukeviča, Elvis Valpēteris, Jūlija Ivanova, Ināra Upeniece, Ilmārs Mežaraups. 2. pakāpes diplomi tika piešķirti: Kristeram Kuosam, Evelīnai Simanovičai, Sintijai Strodei, Karolīnai Iļjinai, Emīlam Liepiņam, Katei Seilei, Katrinai Baltmanei, Jānim Vaitkevičam un Aleksandram Censonim.

***Priecē, ka Valsts izglītības satura centrs turpina attīstīt ne tikai dejas, bet arī teātra mākslas žanru, kas varbūt nav skaitliski tik plaši pārstāvēts, taču ir ar dziļu jēgu un pievienoto vērtību.

 

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra direktore
Vanda Rimša

 


Skatuves runas konkurss pārtop teātra svētkos
Skatuves runas konkurss pārtop teātra svētkos
Skatuves runas konkurss pārtop teātra svētkos
Skatuves runas konkurss pārtop teātra svētkos
Skatuves runas konkurss pārtop teātra svētkos
Skatuves runas konkurss pārtop teātra svētkos
Skatuves runas konkurss pārtop teātra svētkos
Skatuves runas konkurss pārtop teātra svētkos