21. septembrī notiks IX Sēlijas kongress

21. septembrī notiks IX Sēlijas kongress

      21. septembrī Salas novada Salas kultūras namā notiks devītais Sēlijas kongress. Tā galvenā tēma ir „Nacionālā attīstības plāna devums Sēlijas novada attīstībai”.

    Kongresa rīkotāji ir septiņi Sēlijas novadu apvienības biedri: Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas un Viesītes novadu pašvaldības. To atklās kongresa izpildrīkotāja – Sēlijas novadu apvienības vadītāja, Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe.

     Sēlijas kongresā referēs Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks Vladislavs Vesperis. Viņš runās par Nacionālā attīstības plāna (NAP) nozīmi līdzsvarotai reģionālajai attīstībai. Bijušais Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis referēs par LPS vērtējumu par NAP izstrādi un rezultātiem. Ekonomikas doktores Raitas Karnītes referāta temats būs „NAP atspulgs Sēlijas novados”. Savukārt Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministra padomnieks Dainis Rijkuris referēs par reģionālās politikas nākotni. Pēc katra referāta plānotas debates.

     Ar starpziņojumiem uzstāsies Sēlijas novadu apvienības biedri – novadu domju priekšsēdētāji un darbinieki. Viesītes novada Attīstības nodaļas vadītāja Gunta Dimitrijeva sniegs ieskatu par ES, valsts un pašvaldību lomu uzņēmējdarbības attīstībā Sēlijā. Par izglītības reformas ietekmi pašvaldībās ziņos Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs Guntis Libeks. Jēkabpils novada teritoriālās plānošanas speciāliste Dzidra Nartiša sniegs starpziņojumu „Sēlijas baltie ceļi”, bet par demogrāfisko portretu Sēlijā šodien un rīt informāciju sniegs Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna. Sēlijas kongresa gala rezultātā taps rezolūcija, kas apkopotā veidā paudīs kongresā izskatītos problēmjautājumus un ievirzes, kā tos risināt.

     Kongresa laikā būs apskatāma arī jēkabpilietes Kristīnes Bergmanes portretu izstāde „Es, Tu”. „Cilvēks – radības vainags, ar visām pilnībām un nepilnībām, esības meklējumiem, bezgalīgu mīlu, rūpēm, sāpēm, prieku, „kas es esmu?” meklējumiem,” tā saka izstādes autore.

 


Pielikumi: