Subates pilsētas bibliotēkā valsts svētku mēnesī tapuši skaisti radošie darbi

Subates pilsētas bibliotēkā valsts svētku mēnesī tapuši skaisti radošie darbi

     Novembra sākumā Subates pilsētas bibliotēkā bija izsludināts zīmējumu konkurss  „Nāk rudens apgleznot Latviju” (M. Zālīte) 1.–4. klasēm un radošo darbu konkurss „Ai, dzimtene, tu brīnišķā un skaistā, par tevi dziedās mana sirds!” (L. Vāczemnieks) 5.–9. klasēm, veltīts Latvijas 100. dzimšanas dienai. 16. novembrī  bibliotēkā notika noslēguma pasākums, kurā piedalījās visi konkursa dalībnieki, skolotāji un bibliotekāri.

     Skolēnu izdomas pilnie zīmējumi un skaisti noformētie radošie darbi par Latviju bija apskatāmi izstādē. Paldies skolotājām Aigai Subatiņai, Diānai Timofejevai un Mārītei Balodei par atbalstu.

     Pasākumu ievadīja neliela viktorīna par svarīgākajiem notikumiem un personībām Latvijas vēsturē, simboliem, ģeogrāfiju un dabu, arī par Ilūkstes novadu. Bērni uzrādīja labas zināšanas šajos jautājumos. Pēc tam notika konkursa uzvarētāju paziņošana un apbalvošana. 1. vietu ieguva 8. klases skolēns Artis Subatiņš par skaisti noformētu un saturīgu darbu. 2. vieta – Oskaram Rutkovskim (8. klase) un Sanitai Kokānei (8. klase),  3. vieta – Samantai Oltei (8. klase), Inārai Upeniecei (9. klase), Katrīnai Bislei (9. klase) un Annijai Dambītei (5. klase). Arī pārējie rakstītāji un zīmētāji saņēma diplomus un nelielas balviņas.

     Nobeigumā visi vienojās kopīgā atziņā: „Mēs savai valstij varam dāvināt apziņu, ka tieši šajā zemē esam laimīgi. Mēs mīlam Latviju!”, ko savā radošajā darbā paudis skolēns Artis.


Subates pilsētas bibliotēkā valsts svētku mēnesī tapuši skaisti radošie darbi
Subates pilsētas bibliotēkā valsts svētku mēnesī tapuši skaisti radošie darbi
Subates pilsētas bibliotēkā valsts svētku mēnesī tapuši skaisti radošie darbi
Subates pilsētas bibliotēkā valsts svētku mēnesī tapuši skaisti radošie darbi
Subates pilsētas bibliotēkā valsts svētku mēnesī tapuši skaisti radošie darbi
Subates pilsētas bibliotēkā valsts svētku mēnesī tapuši skaisti radošie darbi