18. decembrī Bebrenē notika Nacionālās enciklopēdijas elektroniskās vietnes atklāšana

18. decembrī Bebrenē notika Nacionālās enciklopēdijas elektroniskās vietnes atklāšana

   Īpašs veltījums Latvijas simtgadei ir Nacionālās enciklopēdijas veidošana. Darbs sācies pirms gandrīz četriem gadiem, un šī gada nogalē ceļu pie lasītājiem sāk gan enciklopēdijas drukātā, gan elektroniskā versija. Enciklopēdijas mērķis ir kļūt par nozīmīgāko informācijas resursu latviešu valodā, uzsver tās galvenais redaktors Valters Ščerbinskis. 18. oktobrī notika Nacionālās enciklopēdijas drukātā sējuma „Latvija” atvēršanas pasākums, savukārt no 18. decembra ikvienam brīvi pieejama ir Nacionālās enciklopēdijas elektroniskā versija.

   Skaisti un zīmīgi, ka enciklopēdijas elektroniskās versijas „atvēršanas” pasākums notika Sēlijā, Ilūkstes novada Bebrenes vidusskolā (Bebrenes muižas ēkā) ar daudzu viesu klātbūtni. Piedalījās gan enciklopēdijas autoru kolektīvs, gan ārzemju enciklopēdiju pārstāvji no septiņām valstīm. Pasākuma gaitā enciklopēdijas galvenais redaktors Valters Ščerbinskis iepazīstināja ar tās saturu.

   Viens no pirmajiem šķirkļiem saistīts ar Ziemassvētkiem, kas tūlīt jau ienāks katrā mājā, un informāciju par tiem. Darba gaitā tika demonstrētas enciklopēdijas iespējas – atrast vajadzīgo materiālu, attēlus, tiešsaistē sazināties ar cilvēkiem u. c. Kultūras ministre Dace Melbārde tiešsaistē aicināja apzināties pieaugošo Nacionālās enciklopēdijas vērtību un novēlēja visiem gaišus Ziemassvētkus.

   Un svētki tik tiešām nāk gaiši… Svētku sajūtu pasākumā uzbūra ne vien dabas baltums, bet arī Bebrenes skolas kolektīvs.


VIDEOIESKATS pasākumā un FOTOGALERIJA (autors – Latvijas Nacionālā bibliotēka)

Teksts un foto: manabebrene.lv
      


18. decembrī Bebrenē notika Nacionālās enciklopēdijas elektroniskās vietnes atklāšana
18. decembrī Bebrenē notika Nacionālās enciklopēdijas elektroniskās vietnes atklāšana
18. decembrī Bebrenē notika Nacionālās enciklopēdijas elektroniskās vietnes atklāšana
18. decembrī Bebrenē notika Nacionālās enciklopēdijas elektroniskās vietnes atklāšana
18. decembrī Bebrenē notika Nacionālās enciklopēdijas elektroniskās vietnes atklāšana
18. decembrī Bebrenē notika Nacionālās enciklopēdijas elektroniskās vietnes atklāšana
18. decembrī Bebrenē notika Nacionālās enciklopēdijas elektroniskās vietnes atklāšana
18. decembrī Bebrenē notika Nacionālās enciklopēdijas elektroniskās vietnes atklāšana
18. decembrī Bebrenē notika Nacionālās enciklopēdijas elektroniskās vietnes atklāšana
18. decembrī Bebrenē notika Nacionālās enciklopēdijas elektroniskās vietnes atklāšana
18. decembrī Bebrenē notika Nacionālās enciklopēdijas elektroniskās vietnes atklāšana
18. decembrī Bebrenē notika Nacionālās enciklopēdijas elektroniskās vietnes atklāšana
18. decembrī Bebrenē notika Nacionālās enciklopēdijas elektroniskās vietnes atklāšana
18. decembrī Bebrenē notika Nacionālās enciklopēdijas elektroniskās vietnes atklāšana
18. decembrī Bebrenē notika Nacionālās enciklopēdijas elektroniskās vietnes atklāšana
18. decembrī Bebrenē notika Nacionālās enciklopēdijas elektroniskās vietnes atklāšana
18. decembrī Bebrenē notika Nacionālās enciklopēdijas elektroniskās vietnes atklāšana
18. decembrī Bebrenē notika Nacionālās enciklopēdijas elektroniskās vietnes atklāšana
18. decembrī Bebrenē notika Nacionālās enciklopēdijas elektroniskās vietnes atklāšana
18. decembrī Bebrenē notika Nacionālās enciklopēdijas elektroniskās vietnes atklāšana
18. decembrī Bebrenē notika Nacionālās enciklopēdijas elektroniskās vietnes atklāšana
18. decembrī Bebrenē notika Nacionālās enciklopēdijas elektroniskās vietnes atklāšana
18. decembrī Bebrenē notika Nacionālās enciklopēdijas elektroniskās vietnes atklāšana
18. decembrī Bebrenē notika Nacionālās enciklopēdijas elektroniskās vietnes atklāšana