10.aprīlī Ilūkstē notiks seminārs par LAD aktualitātēm

10.aprīlī Ilūkstē notiks seminārs par LAD aktualitātēm

 

     10.aprīlī plkst. 10.00 Ilūkstes Kultūras namā notiks seminārs par LAD aktualitātēm.

Semināra programmā:
– Lauku atbalsta dienesta aktualitātes Eiropas Savienības tiešajos maksājumos 2019. gada platību sezonā. Lektors: Eiropas Savienības Tiešo maksājumu daļas vadītājs Aivars Znotiņš;
– Lauku atbalsta dienesta aktualitātes LAP pasākumos (tai skaitā LEADER). Lektori: Lauksaimniecības un lauku attīstības daļas vadītājs Normunds Lāčaunieks, Valsts atbalsta un LEADER projektu daļas vadītāja Dace Saulīte.