1. vidusskolā notika vecāku kopsapulce

2      13. oktobrī Ilūkstes 1. vidusskolā notika skolēnu vecāku kopsapulce. Skolēni ar dziesmām un dejām sveica savus vecākus jaunajā mācību gadā. Skolas direktore Velta Šterna iepazīstināja klātesošos ar 2017./2018. mācību gada aktualitātēm.

      Skolotāja Silvija Romaņenkova pastāstīja par gaidāmajām pārmaiņām izglītības saturā un par kompetenču pieeju izglītībā. Vecākiem tika sniegta informācija par 7.-12. klašu skolēnu iespēju piedalīties projektā „Esi līderis”.

Pēc kopsapulces notika vecāku sapulces klasēs un tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem.

 

IMG 4176

IMG 4178