„Zvaniņa” Subates grupās atzīmēja Putnu dienu

20160419 111747    19. aprīlī pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” Subates pirmsskolas grupās notika Putnu dienas pasākums. Bērnus apciemoja strazds (skolotāja N. Kolosova) un dzenis (skolotāja G. Dzene), kuri satikās skaistā pavasara dienā. Tie aicināja bērnus uz dejām un rotaļām.

    Pasākuma noslēgumā bērniem tika piedāvātas radošas aktivitātes – no sāls mīklas izgatavot putniņus, ar bērza tāsīm aplīmēt no kartona izgatavotus putnu būrīšus un no bērza zariem izgatavot ligzdas putniem. Bērni ar lielu interesi un aizrautību aktīvi veica uzticētos darbiņus.

Paldies par muzikālo noformējumu skolotājai O. Šeršņovai un skolotājas palīdzei V. Rutkovskai par aktīvu līdzdarbošanos radošajās aktivitātēs.

 

Skolotāja G. Dzene

 

20160419 113502

20160419 114016

20160419 114414

20160419 114443

20160419 114748

20160419 115103