„Zvaniņa” speciālisti dodas pieredzes apmaiņā uz Poliju

IMG 4715       No 12. līdz 14. martam Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” vadītāja Inga Strode un mūzikas skolotāja Ona Lapa kopā ar 28 pirmsskolas speciālistiem no Latvijas piedalījās Latvijas Pirmsskolas mūzikas izglītības asociācijas organizētajā pieredzes apmaiņas braucienā uz Varšavu Polijā.

  Brauciena mērķis bija iepazīties ar pirmsskolas izglītības sistēmu un vērot bērnu muzikālo izglītošanu.

Semināra laikā speciālisti iepazinās ar pirmsskolas iestāžu darba organizēšanu, apmeklējot 4 pirmsskolas izglītības iestādes, vēroja 2 aerobikas, 5 ritmikas, 2 mūzikas nodarbības un 2 bērnu radošās izrādes. Tika gūtas atziņas un idejas, turpmākajam darbam.

 

Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš”

vadītāja Inga Strode un

mūzikas skolotāja Ona Lapa

 

IMG 4728

IMG 4739

IMG 4740