„Zvaniņā” sirsnīgi aizvadīts Māmiņdienas pasākums

DSC 0233      Ar siltu saulīti, ar pirmajiem ziediem un putnu balsīm nāk Mātes diena. Māte, māmiņa ir svētums. Viņa ir labākais draugs un eņģelis bez spārniem. Ar mātes balsi un roku pieskārienu bērns dodas pasaulē un jūtas drošs un laimīgs. Viņa ir tik nozīmīga un svarīga, ka cilvēks pat savā laika trūkumā un steigā ir piešķīris īpašu dienu, lai cildinātu māmiņu, slavētu viņas maigumu un pateiktos par mīlestību un nesavtīgo uzupurēšanos.

Jo sevišķi svarīga šī diena ir mazajām sirsniņām, kas, vēl īsti neko nemākot, jau vēlas dziedāt un dejot, priecāties par godu savām māmiņām. Mūsu sveicieni un paldies māmiņām par visu – par asaru uz vaiga, ko dienas steigā nepamanām, par bēdu, kuru māmiņas prot klusi salocīt, par gaišu smaidu, kas tiek dienām apkārt vīts!

16. maija pēcpusdienā Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” audzēkņi un darbinieki aicināja uz svētku koncertu māmiņas, lai iepriecinātu viņas un sveiktu Mātes dienā.

Koncerta laikā visas grupas rādīja dažādus priekšnesumus – lugas, dejas, dziesmas, skaitīja dzejoļus. Māmiņas sveica arī Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra bērnu vokālais ansamblis „Varavīksne” (skolotāja Ona Lapa). Koncerta izskaņā mazie ķipari visām māmiņām dāvāja īpašu dāvanu – krāšņu ziedu pļavu – un vienojās kopdziesmā. Skatoties šo priekšnesumu, māmiņas un skolotājas guva emocionālu baudījumu, ik pa brīdim nobirdinot pa asariņai. Šis aizkustinošais brīdis ilgi paliks atmiņā.

Sagatavošanas grupas „Ābolītis” meitenēm Enijai Setkovskai, Ligijai Čamānei, Sintijai Strodei, Ksenijai Ušakovai un Alenam Smilginam šie svētki bija pirmais mēģinājums pasākuma vadītāju lomā, ar kuru viņi lieliski tika galā. Bērniem sagatavoties atbildīgajam pienākumam palīdzēja idejas autores, skolotājas Ingrīda Sidorova un Vita Vanagele.

Svētku noslēgumā visas māmiņas tika aicinātas uz grupām, kur viņas gaidīja bērni, skolotājas ar sagatavotām dāvanām un garšīgiem pārsteigumiem.

Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš”

vadītājas vietniece metodiskajā darbā

Vita Vanagele

DSC 0237

DSC 0239

DSC 0245

DSC 0248

DSC 0253

DSC 0255

DSC 0893