„Zvaniņā” izskanējis runas konkurss „Skani mana valodiņa”

dzeja1    Pirmsskolas izglītības iestādē Zvaniņš” jau ir kļuvis par tradīciju katru gadu dzimtās valodas nedēļā rīkot runas konkursu. Šogad tas izskanēja ar saukli Skani mana valodiņa”. Tajā piedalījās Zvaniņa” bērni, kā arī runātāji no Subates un Bebrenes pirmsskolas grupām.

   Pasākumu bija uzticēts vadīt Bebrenes filiāles skolotājām – Birutai un Regīnai. Viņas iejutās Karlsona un Brālīša tēlos. Karlsons pie Brālīša ieradās ar pašceptu torti, bet bērni Brālīti sveica ar dzejoļiem, kuru tēmas bija visdažādākās. Katram runātājam žūrija piešķīra diplomu ar attiecīgu nomināciju. Tika nobalsots arī par skatītāju simpātiju. Šo nomināciju ieguva jaunākais konkursa dalībnieks – Haralds no Bebrenes grupiņas Mārītes”. Pēc konkursa visi konkursanti mielojās ar izcili gardo Karlsona kūku.

Lai arī turpmāk Zvaniņā” dzidri kā zvaniņš skanētu bērnu balsis,dzejoļi un dziesmas!

 

dzeja2

dzeja4

dzeja5

dzeja6

dzeja7

dzeja8

dzeja9

dzeja10