„Zvaniņa” audzēkņi sacentās dzejoļu deklamēšanā

DSC 0402     20. februārī Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš” notika izteiksmīgās runas konkurss. To vadīja Zinītis (Natālija Kolosova) un Nezinītis (Guna Dzene). Konkursā piedalījās 13 bērni no visām iestādes filiālēm, kas bija iemācījušies izteiksmīgi un atraktīvi deklamēt skaistus, garus dzejoļus.

 Par muzikālo noformējumu rūpējās skolotāja Oksana Seršņova. Pasākumu kuplināja Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas popgrupas „Mix”, solistu Evelīnas Ruseckas un Elīzas Repkovas priekšnesumi. Konkursa žūrija – Vita Tolmante no Ilūkstes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļas, Vanda Rimša no Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra, Gunta Okmane no Subates kultūras nama un Inga Strode no „Zvaniņa” – katram konkursa dalībniekam piešķīra nomināciju un pasniedza bērniem dāvanas.

 

Pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš”

 skolotāja Guna Dzene

 

 

DSC 0340

DSC 0348

DSC 0364

DSC 0366

DSC 0380

DSC 0386
Foto: Ona Lapa