Zinību dienas pasākums "Atkal visi kopā" Ilūkstes PII "Zvaniņš"

zind1     Ir septembra sākums. Raugoties visapkārt, redzam un jūtam, ka laiks, apzinīgi paveikdams savu darbu, apkārtni iekrāso rudenīgās krāsās. Jaukā vasara ir garām, beidzies brīvlaiks skolas bērniem. Visas šīs likumsakarības liecina par to, ka ir sācies jaunais mācību gads.

 1. septembra rītā iestādē bija jūtams rosīgums, jo bērni, vecāku pavadīti, steidzās uz grupiņām, lai satiktos ar esošajiem draugiem un iepazītos ar jauniem.

Skolotājas šajā rītā iejutās ludziņas „Burvju stabulīte” varoņu lomās. Bērni tikās ar Brālīti Jānīti (skol. Lolita Millere), Putniņu (skol. Ilona Kūliņa), Meža māti (skol. Lolita Geceviča), Vilku (skol. V. Vanagele), Zaķi (skol. Lita Paluha), Lāci (skol. Inta Gaudzeja), Lapsu (skol. Vita Pokšāne), kuri aicināja visus rotaļās. Muzikālā skolotāja Ona Atroška piedāvāja bērniem disenīti.

Bērnudārza laukumā tika izveidots ziedu paklājs no dažādām rudens puķēm. Pateicamies vecākiem par atnestajiem ziediem.

Lai šis mācību gads ir veiksmīgs visiem! Bērniem – daudz jaunu iespaidu un atklājumu, vecākiem – sirdsmiera un gandarījumu par bērnu gaitām, darbiniekiem – izturību, degsmi un izdošanos!

 

 

Pirmsskolas skolotāja

V. Vanagele

 

 

 

 

zind2zind3

zind4

zind5

zind6

zind7

zind8zind9

zind10

zind11

zind12

zind13