Zinību dienā Sadraudzības vidusskolā skanēja pateicības un uzmundrinājuma vārdi

IMG 3240        Zinību dienas pasākums šogad notika skolas pagalmā un pulcēja vienkopus gan skolēnus un skolotājus, gan administrāciju un citus skolas darbiniekus, arī krietnu pulku vecāku, lai kopā papriecātos par veikumu iepriekšējā mācību gada nogalē un vasaras periodā un lai rastu priekšstatus par novitātēm jaunajā mācību gadā.

     Ar īpašu noskaņu skolas saimē tika uzņemti dzīvespriecīgie pirmklasnieki audzinātājas Ineses Vuškānes vadībā, kā arī jaunie skolotāji Edgars Gaidamovičs un Ilze Baleiša.

Skolas direktore Alite Kudiņa ar lielu gandarījuma sajūtu pasniedza pateicības 8. klases skolēniem: Lindai Jegorovai, Alīnai Vasiļjevai un Aleksejam Formanickim – par veiksmīgu piedalīšanos Latviešu valodas aģentūras organizētajā konkursā „Kā var iemācīties citu valodu? Protot savu valodu”; Jevģēnijai Boiko – par sīvas konkurences izturēšanu, startējot „Garās pupas” konkursā, kā arī latviešu valodas un literatūras skolotājai Zinaīdai Ķederei – par skolēnu kvalitatīvu sagatavošanu konkursiem. Savukārt skolotājai Veslavai Linčikai tika piešķirts „skolotāja – novatora 2016” tituls par augstiem sasniegumiem, gatavojot skolēnus novada, reģiona, valsts un starptautiska mēroga konkursiem (konkursu, izstāžu dalībnieki un uzvarētāji: A. Vasiļjeva, L. Juško, L. Jegorova, Z. Bjalkovska, E. Rusecka, O. Lazdāne, A. Vasiļjeva).

Īpaši pateicības vārdi tika veltīti arī skolas tehniskajiem darbiniekiem par pašaizliedzīgu darbu skolas sagatavošanā jaunajam mācību gadam, vecākiem par skolas aktivitāšu atbalstu.

Uzrunu skolas padomes vārdā teica Tatjana Baltmane, akcentējot skolas pozitīvo lomu bērnu attīstībā, viņu radošo spēju izkopšanā, kā arī pateicoties skolas direktorei par skolas gatavību mācību un audzināšanas darbam, skolotājiem – par labvēlību un sirsnīgumu, tehniskajiem darbiniekiem – par regulāru kārtības uzturēšanu skolā.

Līksmām zvana skaņām skanot nu jau 1. klases skolnieces rokās, visi skolēni devās uz pirmo audzināšanas stundu.

Lai mums pietiek radošās izdomas, loģiskās tālredzības, aizrautības un veiksmes 2016./2017. mācību gadā!

 

Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas

direktores vietniece ārpusklases darbā

Līga Kūliņa

 

IMG 3243

IMG 3246

IMG 3259

IMG 3268