Zinību diena Ilūkstes Sadraudzības vidusskolā

IMG 3720         Kad dārzos zied asteres un rasotā zālē krīt āboli, klāt 1.septembris- Zinību diena. Tā ir svētku diena simtiem skolēnu, skolotāju, vecāku un vecvecāku. Šīs dienas svētku noskaņā skolas direktore Alita Kudiņa uzrunāja un sirsnīgi sveica visus skolēnus, skolotājus un vecākus jaunajā mācību gadā, vēlot veiksmīgu, radošiem panākumiem, neizsīkstošas enerģijas un labestības pilnu katru dienu. Īpaši sumināti tika pirmklasnieki un viņu pirmā klases audzinātāja Benita Malaja.

        12.klases skolēni vismazākajiem pasniedza pašu sarūpētās dāvaniņas. Pirmklasnieki saņēma dāvanas, ko atsūtīja Zaļo un Zemnieku partijas pārstāvis Rihards Eigims. Brīnums uzplauka visu klātesošo un it īpaši pirmklasnieku acīs līdz ar jautrās Mikipeles ierašanos.
        Skolas direktore uzsvēra, ka vienmēr notiek patīkami pārsteigumi un brīnumi tur, kur tiem tic un jo vairāk tic, jo biežāk tie notiek.
        Patīkams pārsteigums bija svinīga stipendijas pasniegšana 11.klases skolēnam Robertam Boliņam par sasniegumiem vācu valodas apgūšanā, ko piešķīrusi vācbaltu biedrība sadarbības ar Vāciju projekta ietvaros. Vācu valodas skolotāja Irina Malāne tika godināta un saņēma pateicību par profesionalitāti vācu valodas mācīšanā un skolas, novada, valsts popularizēšanu starptautiskā mērogā.
         Tika sumināti 2.kl. skolēni ( K.Baltmane, E.Matveka, M.Miķelāns, G.Stepāns) un 3.kl. skolēni ( K.Timšāne, D.Haritonovs, R.Vaivods-Šulte) par piedalīšanos “Mana aptieka” organizētajā konkursā “Uzzīmē savu mīļāko spēli”.
        Aizvadītā vasara bija brīnumu un pārsteigumu pilna arī ar to, ka notika XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, kuros piedalījās skolas 1.-4.klašu deju kolektīvs “Dzikstelīte”. Skolas padome kopā ar skolas direktori pasniedza svētku medaļas un pateicības dejotājiem, deju kolektīva vadītājai Līgai Kūliņai un māmiņām: Tatjanai Baltmanei, Ingai Lapeško, Veronikai Orss-Orlovskai, Jevgeņijai Artjuševskai, kuras svētku laikā pašaizliedzīgi aprūpēja mazos dejotājus Rīgā. Savukārt mazie dejotāji apliecināja savu raito dejas soli dejā un ejot goda apli.
        Dziesmu svētku izstādi Rīgā kuplināja 10.klases skolnieces Alīnas Vrobļevskas un 6.klases skolnieces Lindas Juško darbi, pateicoties skolotājas Veslavas Linčikas profesionalitātei. Visi svētku dalībnieki tika godināti ar IZM ministres un dziesmu svētku koordinatores pateicībām un diplomiem, bet īpašs pārsteigums bija arī “Swedbank” ielūgums Līgai Kūliņai saņemt balvu par latviešu tautas tradīciju saglabāšanu un popularizēšanu. Skolotājai L. Kūliņai tika piešķirts arī nosaukums “Skolotājs -novators 2015”.
         Ilūkstes novada Izglītības kultūras un Sporta nodaļas pienākumu izpildītāja Līga Baltrukeviča, skolas padomes pārstāve Tatjana Baltmane sveica visus klātesošos jaunajā mācību gadā, vēlot ikvienam noticēt brīnumam, tiekties pretī jauniem izaicinājumiem!
Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas skolotāja Inese Vuškāne

IMG 3721

IMG 3731

IMG 3750

IMG 3757

IMG 3771

IMG 3774

IMG 3780

IMG 3789

IMG 3792