Ziemassvētkus gaidot…

DSC 0392 17. decembrī Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā notika Ziemassvētku koncerts. Ziemassvētku   priekšvakarā skolā vecākus, skolas darbiniekus, audzēkņus un citus interesentus iepriecināja ne tikai dziedātāji un dejotāji, bet arī katrs klases kolektīvs. Koncerta laikā valdīja līksmība, sirsnīgums un ticība Ziemassvētku brīnumam.

 Visus skatītājus patīkami pārsteidza 1. un 3. klases rūķi, 5. klases budēļi, 6. un 7. klases smeldzīgā deja, 8. klases zaķīšu pirtiņa, 9. klases skolēns Ilmārs Mežaraups ar skaisto akardeona spēli. 10. un 11. klase ļāva ielūkoties citu tautu Ziemassvētku tradīcijās, bet 2. klase izrādīja savu prieku par tik ļoti gaidītajām baltajām sniegpārslām. Mazie un lielie dejotāji ļāvās jautram deju solim, skanēja Ziemassvētku dziesmas. Koncerta noslēgumā visi vienojās kopīgā dziesmā „Zvaniņš skan”. Sirdis priecēja sveču liesmas un krāsainais salūts. Laba vēlējuma vārdus visiem teica skolas direktore Ērika Šaršune.

Liels paldies par ieguldīto darbu un radīto svētku pulciņu vadītājiem, klašu audzinātājiem un visiem skolēniem!

18. decembrī profesionālās izglītības nodaļas pavāri un ēdināšanas pakalpojumu speciālisti nokārtoja kvalifikācijas eksāmena teorētisko daļu. Pēc labi padarīta darba svētki var sākties.

Skolas skolotājus un darbiniekus, kuriem lielākā dzīves daļa pagājusi skolas gaiteņos, apciemoja Ziemassvētkus rūķis.

Lai visiem sirdīs uzzied Ziemassvētku brīnums.

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas kolektīvs visiem novēl gaišus un sirsnīgus Ziemassvētkus!

 

DSC 0396

DSC 0406

DSC 0413

DSC 0415

DSC 0419

DSC 0420

DSC 0423

DSC 0429

DSC 0432

DSC 0434

DSC 0436

DSC 0440

DSC 0445

DSC 0449

DSC 0485

DSC 0491

DSC 0500