Ziemassvētku noskaņas Ilūkstes Sadraudzības vidusskolā

Ziemassvētku noskaņas Ilūkstes Sadraudzības vidusskolā

20. decembrī mūzikas skolotājas Daigas Martinsones vadībā Sadraudzības vidusskolas skolēnu grupa devās uz Veselības centra „Ilūkste” Sociālās aprūpes nodaļu, lai iepriecinātu vecos un vientuļos cilvēkus ar svētku dziesmām un pašceptām piparkūkām.

21. decembrī skolā bija īpaša noskaņa, jo visi bija Ziemassvētku gaidu prieka varā. Pat skolas koridoros smaržoja pēc meža burvības, piparkūkām, apkārt bija vērojamas līksmas un apgarotas sejas, svētku apģērbi. Lielās sporta zāles skatuves un priekšplāna noformējums bija pārdomāts līdz pēdējam sīkumam, lai svētki varētu sākties. Šogad šo darbu veica skolas Izglītojamo pašpārvaldes prezidente Anastasija Mašņuka kopā ar savu mammu un citiem čakliem palīgiem.

Un tā plkst. 10.00 norisinājās pasākums „Ziemassvētkus gaidot” 1.-4. klasēm. Tika uzburta Ziemassvētku pasaka, dziedātas dziesmas, organizētas rotaļdejas. Ieradās arī Ziemassvētku vecītis ar pārsteiguma veltēm.

Plkst. 12.40 notika Ziemassvētku koncerts 5.-12. klasēm, kurā viesojās luterāņu prāvests Andis Lenčs, atgādinādams savā uzrunā par Ziemassvēku lielo nozīmi katra cilvēka dzīvē un priecēdams ar svinīgām dziesmām pašrocīgā akustiskās ģitāras pavadījumā. Pārsteigumu sagādāja arī četri Mūzikas skolas audzēkņi Ritas Žilvinskas un Tatjanas Dvoreckas vadībā ar kvalitatīvu flautu un saksofona skaņdarbu izpildījumu. Godam sagatavojušies bija arī skolēni, skandēdami gan dzeju, gan dziesmas, gan arī dāvājot dejas priekšnesumu „Mūžīgi laimīgi”. Pasākumu kuplināja skolas direktores Alites Kudiņas sirsnīgie novēlējumi, pasniegtās pateicības skolēniem par labām un teicamām sekmēm mācībās, kā arī pārsteiguma dāvaniņas ciemiņiem, klašu audzinātājām un skolotājām. Līga Kūliņa un Zinaīda Ķedere saņēma pateicību par skolēnu radošo darbu izlases „Jaunrade savam un citu priekam” apkopošanu un noformēšanu.

Savukārt plkst. 18.00 9.-12. klašu skolēni kopā ar skolas Izglītības pašpārvaldes pārstāvjiem „veica ceļojumu” pasākumā „Valstis dejo”, vispirms prezentējot noteiktas valsts sasniegumus, bet pēc tam izpildot šīs valsts muzikālo priekšnesumu. Tika pārstāvēta Japāna, Krievija Spānija, Grieķija, Latvija. Pasākuma izskaņā notika pārdomāti organizēta diskotēka.

Paldies visiem ciemiņiem, klašu audzinātājiem, skolotājiem un skolēniem par atbildību, organizētību un patiesu svētku noskaņas radīšanu.

 

Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas

Izglītojamo pašpārvaldes izglītības ministre

Annemarija Jelinska

 


Ziemassvētku noskaņas Ilūkstes Sadraudzības vidusskolā
Ziemassvētku noskaņas Ilūkstes Sadraudzības vidusskolā
Ziemassvētku noskaņas Ilūkstes Sadraudzības vidusskolā
Ziemassvētku noskaņas Ilūkstes Sadraudzības vidusskolā
Ziemassvētku noskaņas Ilūkstes Sadraudzības vidusskolā
Ziemassvētku noskaņas Ilūkstes Sadraudzības vidusskolā
Ziemassvētku noskaņas Ilūkstes Sadraudzības vidusskolā
Ziemassvētku noskaņas Ilūkstes Sadraudzības vidusskolā
Ziemassvētku noskaņas Ilūkstes Sadraudzības vidusskolā