Ziemassvētki Dvietes kultūras namā

1     Aizvadītā gada 25. decembrī Dvietes kultūras namā notika Ziemassvētku pasākums. Pasākuma laikā Dāvis un Sanita (pasākuma vadītāji) apmeklētājiem piedāvāja iespēju apskatīties dažādas televīzijas pārraides un filmas, kas pēc sociālajām aptaujām tikušas biežāk skatītas ne tikai Dvietē, bet arī visā Latvijā. Kā viens no populārākajiem tika parādīts šovs „Saimnieks meklē sievu”. Kadri, kas netika rādīti televīzijā, tika parādīti tepat Dvietes kultūras namā – kā saimnieks Jānis kopā ar saviem uzticamajiem draugiem, kaķi Muri un suni Reksi, nolēma, ka bez saimnieces ir smagi un saimniekam noteikti ir jāprecas.

 Visiem ir pazīstama decembra mēnesī skatītākā filma, protams, tā ir „Viens pats mājās”. Ko tad īsti dara bērni, kad paliek vieni mājās…?

 Pārraidē „Šlāgeraptauja” uzstājās Irēna Ancāne kopā ar Dvietes līnijdejotājām, jo kādreiz Irēna Ancāne aicināja līnijdejotājas uzstāties kopā ar viņu, un nu tā diena bija pienākusi.

 Pārraidē „Es savai zemītei” bija ieskats Dvietes zemnieku ikdienā – tāds fragments, kur redzam, ka zemnieki mūsu pusē nav tikai iegrimuši darbos, bet prot arī lustēt un pavadīt laiku kopā.

 Bērnu populārākā pārraide „Kas te? Es te!” – pasaule, kurā dzīvo mūsu varoņi – koka vīriņš Konstantīns, lupatu lelle Lupe, drāšu vīriņš Varis un plastmasas zaldātiņš Pukšs, īstenībā ir mazas meitenes dzīvojamā istaba, kuras stūrī stāv viņas pašas būvēta kartona leļļu māja. Šī meitenīte ar savu Ziemassvētku dziesmiņu arī priecēja apmeklētājus.

Pārraidē „Daudz laimes” tika godināti populārākie Dvietes jubilāri, tie ir mūsu pašu pašdarbnieki, kuri šogad svinēja savas apaļās un pusapaļās jubilejas. Un tie ir:

  • Anna Slastjunova (kopa „Saulespuķes”),
  • Vencislava Marcinkēviča (kopa „Saulespuķes” un ansamblis „Rasa”),
  • Iveta Plone (līnijdeju grupa „Atkal”),
  • Guntis Astičs, Jānis Greļevskis un Kristīne Miltiņa (tautu deju kolektīvs),
  • Miervaldis Briedis, Stanislavs Krapāns, Dace Aleksejeva un Viktorija Rītiņa (amatierteātris „Nebēdnieki”).

Pārraide „Kas to vairs atceras?” ir izveidota ar domu atcerēties to, kas ir kādreiz noticis –kāds svarīgs vai ļoti patīkams notikums. Šoreiz atgriezāmies ne tik senā pagātnē – 2013. gadā – un ieskatījāmies, kas notika XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV deju svētkos.

Noslēgumā pārraidē „Daudz laimes” Dvietes kultūras nama vārdā visi klātesošie tika sveikti Ziemassvētkos, kā arī aicināti uz Ziemassvētku pasākuma turpināšanu, lustējoties ballē kopā ar grupu „Angel”.

Paldies Sanitai Greļevskai un Dāvim Greļevskism par pasākuma vadīšanu, paldies Dvietes pašdarbniekiem – amatierteātrim „Nebēdnieki” (vadītāja V. Fjodorova), līnijdeju grupai „Atkal” (vadītāja L. Ostrovska), vidējās paaudzes tautu deju kolektīvam (vadītāja A. Meikšāne), sieviešu vokālajam ansamblim „Rasa” (vadītāja V.Stapkeviča).

    Paldies par piedalīšanos Dvietes pagasta bērniem – Amandai Aderniecei, Ralfam Aderniekam, Oskaram Rītiņam, Renāram Rītiņam, Nellijai Miltiņai, Gabrielai Miltiņai, Andai Šeršņovai, Agatei Žuravskai, Andrim Kriškijānam, Enijai Setkovskai un Evelīnai Slastjunovai.

     Paldies Ilūkstes novada kultūras centram par apskaņošanas nodrošinājumu.

 

 

Tā gaisma, ko izstaro svece,

Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,

Izplēn, pazūd un gaist.

Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,

Un siltums, ko izstaro sirds,

Tas nezūd. Tas palīdz.

Un mirdz.

 

Priecīgus Ziemassvētkus, gaišu un sirsnīgu Jauno gadu!

 

Ar cieņu

Dvietes kultūras nama vadītāja

Marija

2

3

4

5

6

7

8

10

12

14

17

18

19

22

23