VID informē par obligāto iemaksu avansu par vieglo taksometru pārvadājumiem

    Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 2016. gada 23. novembrī ir pieņemts likums Grozījumi likumā Par valsts sociālo apdrošināšanu””, kas 2016. gada 10. decembrī publicēts oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis” Nr. 241 un stājies spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Autopārvadājumu likuma 35. pantā minētais pārvadātājs maksā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (turpmāk – obligātās iemaksas) avansu 130 euro kalendāra mēnesī par katru vieglo taksometru, ar kuru tiek veikti pārvadājumi, īpaši šim mērķim paredzētajā kontā.

Atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 3. jūlija noteikumu Nr. 468 Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem” 10. punktam pašvaldība, kas izsniegusi speciālo atļauju (licenci) un pieņēmusi lēmumu par licences kartītes izsniegšanu taksometram, izsniedz licences kartīti tikai tad, ja par taksometru ir veikts obligāto iemaksu avansa maksājums.

Autopārvadājumu likuma 35. pantā minētais pārvadātājs obligāto iemaksu avansu ieskaita kontā LV25TREL813005611100B. Veicot maksājumu, nodokļu maksātājam jānorāda:

  • nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;
  • nodokļu maksātāja pilns nosaukums;
  • saņēmēja nosaukums – Valsts ieņēmumu dienests;
  • saņēmēja reģistrācijas numurs – 90000069281;
  • saņēmēja budžeta konta kods – TRELLV22.

 

Valsts ieņēmumu dienests nodokļu uzskaites sistēmā automātiski samazina pārvadātāja ikmēneša obligātās iemaksas, kas aprēķinātas darba devēja ziņojumā, par samaksāto avansu, tiklīdz ziņojums ir reģistrēts sistēmā. Samaksātais obligāto iemaksu avanss tiek ieskaitīts nodokļu maksātāja (darba devēja) veicamo obligāto iemaksu kopsummā par visiem konkrētā pārvadātāja darba ņēmējiem, tostarp arī darba ņēmējiem, kuri nevada transportlīdzekli pasažieru komercpārvadājumos ar vieglo taksometru.

Darba devēja – pārvadātāja pārmaksātās obligātās iemaksas Valsts ieņēmumu dienests nenovirza citu nodokļu parādu segšanai un neatmaksā situācijās, kad pārvadātāja darba devēja ziņojumos aprēķinātās obligātās iemaksas ir mazākas par samaksāto avansa maksājumu.

Darba ņēmējs ir persona, kura vada transportlīdzekli pasažieru komercpārvadājumos ar vieglo taksometru. Tas nozīmē, ka arī individuālais komersants, kurš ir Autopārvadājumu likuma 35. pantā minētais pārvadātājs un pats vada transportlīdzekli pasažieru komercpārvadājumos ar vieglo taksometru, turpmāk likuma Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē ir darba ņēmējs un obligātās iemaksas par sevi veic darba ņēmējam noteiktajā kārtībā un deklarē tās darba devēja ziņojumā.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā Valsts ieņēmumu dienests aicina zvanīt uz Valsts ieņēmumu dienesta informatīvo tālruni 67120000, vērsties jebkurā Valsts ieņēmumu dienesta klientu apkalpošanas centrā vai uzdot jautājumu Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapas www.vid.gov.lv sadaļā Kontakti” – Informatīvie tālruņi, konsultācijas” – Klientu apkalpošana” – Uzdot jautājumu VID”.

 

Valsts ieņēmumu dienesta

Nodokļu pārvalde