Vēsture mums līdzās

IMG 4972       24. martā plkst. 10.00 Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas 5. un 8. klases skolēni kopā ar skolotājām Judīti Bucenieci un Zinaīdu Ķederi devās pie piemiņas akmens, lai kopā ar mūsu novada represētajiem, novada vadību, 1. vidusskolas pārstāvjiem atsauktu atmiņā 1949. gada traģiskos notikumus, ieklausoties klātesošo uzrunās un raugoties vēl dzīvo represēto sejās, un lai godinātu mirušo piemiņu, noliekot sarūpētos ziedus.

    Savukārt plkst. 13.20 skolas aktu zālē 5.-10. klašu skolēniem notika tikšanās ar Ilūkstes novada represēto biedrības vadītāju Rutu Krapāni, lai pilnveidotu skolēnu izpratni par Latvijas kultūrvēstures un latviešu literatūras kopsakaru, akcentētu aktuālāko 1941. un 1949. gada norišu kontekstā, izsauktu līdzpārdzīvojumu, ieklausoties bijušās represētās atmiņu stāstījumā un ielūkojoties to dienu fotogrāfijās.

Pasākuma laikā tika vēl tika skandēta dzeja, prezentēti vēsturiskie fakti par norisēm Ilūkstes apriņķī 1949. gadā, pausta mūsdienu skolēnu nostāja pret Latvijas vēstures traģiskajiem notikumiem, uzklausīts skolas direktores Alites Kudiņas redzējums, kā arī kopīgi nodziedāta latviešu tautasdziesma Caur sidraba birzi gāju”.

Skolas vadības, pasākuma vadītāju un skolotāju individuālās sarunas ar ciemiņu tika turpinātas neoficiālā atmosfērā pie tējas un kafijas tases skolas kafejnīcā.

 

Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas

direktores vietniece ārpusklases darbā

 Līga Kūliņa

 

IMG 4983

IMG 4988

IMG 4989