Veidosim fotoalbumu par Ilūkstes novada vēsturi!

foto ilukste     Gaidot Latvijas simtgadi, Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra muzejs „Sēļu istaba” aicina veidot fotoalbumu „Ilūkste 100 gados: no 1918. līdz 2018. gadam”. Daudziem mājās tiek glabātas fotogrāfijas, kurās iemūžinātas liecības par mūsu novadu, Ilūkstes pilsētu, cilvēkiem, vēsturiskiem notikumiem, – aicinām iesūtīt tās mums.

   Gaidīsim fotogrāfijas, kurās redzami interesanti notikumi sadzīvē, pasākumi, dažādi cilvēki – zemnieki, ārsti, kolhoznieki, skolēni, skolotāji, karavīri, pensionāri, mežstrādnieki u. c. Priecāsimies, ja katrai fotogrāfijai būs pievienots neliels apraksts par to, kur un kad tā tapusi, kas tajā attēlots un, ja iespējams, kas ir tās autors. Interesantākās fotogrāfijas (ja iesniedzējs piekritīs) tiks nosūtītas Pētera Apiņa grāmatas „Latvijas 100-gadi gaidot” veidotājiem.

Fotogrāfijas var sūtīt elektroniski uz e-pastu: ilukstesbjc@inbox.lv vai iesniegt personīgi Bērnu un jauniešu centrā Raiņa ielā 33A, Ilūkstē (mēs tās nokopēsim un atgriezīsim īpašniekam).

 

Cerot uz sadarbību un atsaucību,

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra direktore

Vanda Rimša

 

 

foto ilukste

Ilūkstes pilsētas Čapajeva ielas (tagadējās Brīvības ielas) labiekārtošanas darbi

(1954. gads)